Tweepaardsvrachtwagen bijna nooit geschikt voor twee paarden

Tweepaardsvrachtwagens hebben de laatste jaren enorm aan populariteit gewonnen. De auto’s hebben veel voordelen; je kunt er een hoop spullen in kwijt, je hebt geen zwabberende trailer achter de auto, je mag er 120 km/uur mee rijden, je hebt er geen vrachtwagenrijbewijs voor nodig én er kunnen twee paarden op. Dat laatste is vanwege het maximaal toegestane gewicht van 3500 kg echter bijna nooit legaal. Dat de politie nauwelijks controleert en de boetes voor overbelading wellicht niet zo hoog zijn, is nog tot daar aan toe. Dat een verzekeraar echter dekking kan weigeren bij een ongeval met een overbeladen vrachtwagen, is andere koek.Te weinig laadvermogen
Nu is een laadvermogen van 520 kg, zoals in de procedure aan de orde was, ook wel erg weinig. De meest verkochte tweepaardsvrachtwagens worden zo ingericht dat er een laadvermogen van 800 tot maximaal 1100 kg overblijft voor het ‘paardengewicht’.
De vrachtwagens mogen maximaal 3500 kg in totaal wegen. Er van uitgaande dat een gemiddelde KWPN’er zo’n 600 kg weegt, betekent dit dat je óf maar één paard kunt laden, óf (in het meest gunstige geval met een laadvermogen van 1100 kg) je 100 kg aan laadvermogen ‘tekort’ komt.
Navraag bij één van de bekendste paardenvrachtwagendistributeurs van Nederland leert dat er eigenlijk geen tweepaardsvrachtwagens op de markt zijn waarmee je legaal twee volwassen KWPN’ers mag vervoeren. Nu hoeft dat volgens hen geen probleem te zijn, aangezien je bij een controle door de politie maximaal tien procent overbeladen zou mogen zijn, alvorens je een bekeuring krijgt voor het overschrijden van het toegestane gewicht. Dat zou betekenen dat je 3850 kg zou mogen wegen.

Dekking verzekering
Een ander aspect betreft echter de verzekering van een dergelijke vrachtwagen. En dan voornamelijk de uitkering in het geval er een ongeluk gebeurt waarbij schade ontstaat. In de polisvoorwaarden die verzekeringsmaatschappijen hanteren, staat altijd een clausule dat geen of slechts beperkte dekking kan worden verleend in het geval er een wettelijke voorschrift is overtreden. En of je nu wel of niet onder die tien procent-grens blijft; zodra je tweepaardsvrachtwagen meer dan 3500 kg weegt, ben je te zwaar beladen en overtreed je de wet. Voor de goede orde: deze beperkingen gelden niet voor grotere vrachtwagens die met het C-rijbewijs bestuurd mogen worden en die toevallig zijn ingericht voor twee paarden.

‘Niet echt probleem’
Paardenvrachtwagenverzekeraar Hippo International zegt het probleem te kennen en erkent ook dat er eigenlijk geen tweepaardsvrachtwagens zijn voor het B-rijbewijs waarop twee paarden kunnen worden vervoerd. Volgens het bedrijf moet echter niet naar het wettelijk toegestane gewicht worden gekeken, maar vooral naar de technische capaciteit van de vrachtwagen. Als het toegestane gewicht wordt overschreden, maar de vrachtwagen de zwaardere belading wel aankan, is er volgens Hippo International niet echt een probleem, omdat er dan ‘waarschijnlijk’ wel dekking wordt verleend in het geval van een ongeval.
Heeft het overbeladen zijn van de vrachtwagen echter bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval, dan is het een ander verhaal. De verzekeraar zal in dat geval zeker niet uitkeren.
Een verzekeraar zal zich waarschijnlijk hoe dan ook – zeker in het geval van letselschade waarbij de schade enorm kan oplopen – allereerst het standpunt innemen dat er geen dekking wordt verleend omdat er een wettelijk voorschrift is overtreden. De verzekerde staat dan eigenlijk al met 1-0 achter.

Advies
Moraal van dit verhaal: als je meer dan één paard wilt vervoeren op een tweepaardsvrachtwagen, dan kan dat eigenlijk niet op een legale manier. Laat je dus heel goed voorlichten bij de aanschaf van een dergelijke auto en zet de auto eens mét alle spullen, bijrijders en twee paarden op de weegbrug. Overleg daarbij vóóraf met een verzekeraar en bespreek welke auto je op het oog hebt en hoeveel gewicht je wil gaan laden. Leg vast dat voor dat gewicht in ieder geval dekking wordt verleend, zodat daarover geen discussie ontstaat, mocht er onverhoopt een keer iets misgaan. De emotionele schade kan dan namelijk al groot genoeg zijn.
 
Bron: Horses.nl/De Paardenkrant-Marieke ten Cate

Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop